Apsurdni izumi, piktogrami koji nikome nisu potrebni, nemoguće pojave, grafički paradoksi, doslovno prenete izreke, crnohumorno tumačenje stvarnosti, metaforično prikazani pojmovi, dosetljivo viđenje onoga što nas okružuje.

To su teme nove knjige Kretivnog centra Šta li je ovo?! čiji se autor Tošo Borković bavi smehom – i to onim zdravim smehom koji nastaje kada smislimo nešto duhovito, kada slučajno zapazimo neočekivani obrt ili kada nas iznenadi očevidno rešenje na koje nismo ni pomislili. Smeh izaziva zadovoljstvo i radost i time utiče na čoveka – jača mu koncentraciju i podstiče ga da kreativnije razmišlja i bolje rešava probleme. Pored toga, utiče i na društvene odnose, jer povećava fleksibilnost i toleranciju.

Knjiga se sastoji od niza crteža razvrstanih u osam poglavlja prema asocijativnom smislu. Takav pristup ostavlja slobodu korisniku da za svaki crtež odabere kontekst koji želi i da sam odredi stepen uklapanja u postojeće šablone razmišljanja ili da od njih odstupi. Sa željom da sopstvenim primerom pokaže s koliko otvorenosti možemo tumačiti crteže, autor je na kraju svakog poglavlja zabeležio svoje nazive koji će čitaoce dodatno podstaći na maštanje, slobodnu interpretaciju i kreiranje dobre zabave.

Crv sumnje

Čitanje između redova

Knjiga Šta li je ovo?! podeljena je na poglavlja (Putokazi za vijuganje, Bumerang od ideja, Izgubljeno – nađeno i drugi), a svako od njih sastoji se od niza crteža nastalih s ciljem da podstaknu radoznalost i ukažu na to da uvek postoji drugačiji ugao gledanja. Ako čitaoci puste mašti na volju, jednostavan predmet može postati izvor smeha i kreativne zabave. Uz svaki crtež nalazi se mesto na koje može da se zapiše odgovor. Prateći brojeve strana na kojima su crteži, čitaoci mogu na kraju poglavlja pročitati na šta je mislio autor kad ih je crtao.

Tošo Borković, karikaturista, rođen je 1953. u Han Pijesku. Već više od četiri decenije on svakodnevno komentariše našu stvarnost. Učestvovao je na mnoštvu međunarodnih konkursa i festivala u Srbiji i brojnim zemljama sveta, na kojima je dobio preko 60 nagrada i priznanja. Ilustrovao je više udžbenika i drugih knjiga. Njegovi radovi nalaze se u muzejima i u privatnim kolekcijama širom sveta.