KidHub tokom zimskog raspusta pokreće KidMaker

Program KidMaker kluba se sastoji od dva modula po 12 radionica za uzrast od 6 do 8 i za uzrast
od 9 do 13 godina koji pokrivaju teme iz oblasti nauke, ekologije, održivog razvoja, dizajna,
umetnosti, elektronike, programiranja i prilagođen je uzrastu polaznika.

Svaki modul se sastoji od četiri tematski različite radionice na kojima polaznici prave mini
projekte. Računarska oprema potrebna za rad, elektro komponente, alati i svi potrebni materijali
za rad su obezbedjeni.

Na završnom događaju kluba, polaznici predstavljaju po jedan najuspešniji projekat koji su
realizovali tokom tri meseca i tada dobijaju sertifikate o pohađanju. Predstavljanje završnih
projekata nije takmičarskog karaktera.

Svaki polaznik na početku programa dobija svoju klubsku karticu sa kojom ostvaruje popust na
neki od ostalih programa KidHub-a koje realizujemo u toku godine.

Prijave su otvorene na ovom linku https://forms.gle/5dnssesmbTWFP3Gi9. Radionice počinju
tokom zimskog raspusta i održavaju se jedanput nedeljno nedeljom u našim prostorijama.

Prihod od KidMaker kluba, KidHub ulaže u širenje Designaton Works® obrazovnog programa u
osnovnim školama u Srbiji koji razvija veštine potrebne u 21. veku i podstiče decu da na kreativan
način rešavaju ekološke i društvene izazove pomoću novih tehnologija. U pitanju je globalni
mejker program koji se tematski zasniva na UN ciljevima održivog razvoja, deo je ASHOKa mreže
društvenih inovacija, Lego Re-Imagine learnig mreže, a globalni partner programa je WWF –
najveća globalna organizacija koja se bavi zaštitom prirode.

KidHub je dečji kreativni hab koji se bavi podsticanjem najmlađih da postanu aktivni kreatori
inovativnih rešenja ekoloških i društvenih izazova pomoću novih tehnologija. Predstavnici smo za
Srbiju globalnog mejker obrazovnog programa Designathon Works® iz Holandije koji se zasniva
na design thinking metodologiji prilagođenoj dečjem uzrastu i novim tehnologijama s fokusom
na UN ciljeve održivog razvoja. Naši programi su namenjeni deci, mladima, edukatorima u
formalnom i neformalnom obrazovanju i roditeljima. Više o nama možete videti ovde
www.kidhub.rs